National Roll Ball championships from todayhttps://indianexpress.com/article/cities/pune/national-roll-ball-championships-from-today/

National Roll Ball championships from today

The School Games Federation and the Maharashtra State Sports and Youth Affairs Directorate will organise the National Roll Ball Championship at the Mahesh Vidyalaya in Kothrud from today.

The School Games Federation and the Maharashtra State Sports and Youth Affairs Directorate will organise the National Roll Ball Championship at the Mahesh Vidyalaya in Kothrud from today. The tournament will feature participants from Jammu & Kashmir,Punjab,Haryana,Rajasthan,Madhya Pradesh,Gujarat,Chattisgarh,Jharkhand,Goa,Tamil Nadu and Maharashtra.

Maharashtra boys squad:

Rohan Dabhade,Rohan Dani,Kashyap raybai,Mihir Sane,Ritvik Dhote,H Sanghvi,Aditya Khachne,Harsh Shah,S Kevin,Shubham Nakate,Ashish Punjabi,Kenneth S.

Girls squad:

Madhushri Dhere,Sumedha Borade,Simran R,Tara Singani,Komal Sonawane,Harsmita Singh,Rena Oswal,Sikha Parashar,Shweta Bhagat,Pragya Shankaran,Rutuja Gunavant,Tanvi Lele.