PM Modi Reaches Maputo On First Leg Of His Four-Nation Tour